Riyazi aforizmlər

Riyazi aforizmlər

1. Əsl riyaziyyatçı bir qədər də şair olmalıdır. (K. Veyerştras)

2. Riyaziyyatı «qonşunu seyr edir» kimi öyrənmək olmaz. (A.Huven)

3. Yer üzünün ən məsum məşğuliyyəti riyaziyyatdır. (M.K. Atatürk)

4. Riyaziyyat öz qalasının qapısını yalnız güclü və cəsarətli insanlara açır. (A.P. Konforoviç)

5. Riyaziyyat elmlərin həm şahı, həm də xidmətçisidir. (E.T. Bell)

6. Riyaziyyat- əqlin gimnastikasıdır. (A.V. Suvorov)
riyazi aforizmlər7. Uçuş — Sanki bir riyaziyyatdır. (Çkalov)

8. Rəssamlıqda və poeziyada olduğu kimi riyaziyyatın da özünəməxsus gözəlliyi var. (H.E. Jukovskiy)

9. İnsanın böyüklüyü onun düşünmə qabiliyyəti ilə ölçülür. (B.Paskal)

10.Həndəsə bizim əqli qabiliyyətimizi inkişaf etdirməyə, düzgün düşünməyə və doğru fikir yürütməyə imkan verir. (Q. Qaliley)

11. Fizika elminin sağ əli kimyadır; riyaziyyat isə onun gözüdür. (M.V. Lomonosov)

12. Məhz riyaziyyat güvənilə bilən qanunlar verir; bu qanunlara əməl edən insanı hissləri aldada bilməz. (L. Eyler)

13. Riyaziyyat bütün dəqiq elmlərin danışdığı dildir. (N.İ.Lobaçevskiy)

14. İnsanlar ededler kimidir.O insanın deyeri ise o ededin içinde olduğu eded ile ölçüler. (İsaak Nyuton)

15. Riyaziyyatda qeyri-müəyyən fikri ifadə edən hər hansı bir simvol yoxdur. (Anri Puankare)

16. Riyaziyyat — fərqli şeyləri eyni ad ilə söyləyə bilmək məharətidir. (Anri Puankare)

17. Ədədlər (rəqəmlər) dünyanı idarə etmirlər, lakin onlar dünyanın necə tənzimləndiyini göstərir. (İ.Qete)

18. Hər bir təbiət elmindəki həqiqətin sayı riyaziyyat elmində olduğu qədərdir. (İ.Kant)

19. Uşaq yaşlarından riyaziyyatla məşgul olan insan diqqətini və şüurunu inkişaf etdirir, iradəsini möhkəmləndirib inadkar olur. (А. Markuşeviç)

20. Qəlbən şair olmayan insan əsla riyaziyyatçı ola bilməz. (S.Kovalevskaya)

21. Hər bir ölkədə riyaziyyat elminin gücü ilə dövlətin gücü bir-birinə paraleldir. (B.Napoleon)

22. Riyaziyyatda yerinə yetirilməsi lazim olan ilk şərt — dəqiq olmaq, ikinci şərt — aydın və mümkün olduğu qədər sadə üsullar aramaqdır. (L. Karno)

Mənbə: portal.azertag.az/
Top