Valideyn və övlad haqqında

Valideyn və övlad haqqında

 • Ana, bala ucundan canını oda yaxar
 • Ana qarnında necə qalıbsan?
 • Anadan əziz yenə anadır
 • Anadan əmdiyim süd burnumdan gəldi
 • Analar bizi bu gün üçün doğub
 • Analı qızın özü böyüyər, anasız qızın sözü böyüyər
 • Analı quzu, xınalı quzu
 • Anan, bacın kimdir? — Yaxın qonşum
 • Ananın səbri tükənməz olur
 • Ata-ananın canı övlada bağlı olar
 • Ataya oğul, anaya qul
 • Ata malına göz dikən ac olar
 • Atam ilə atanı deyincə, özüm ilə özünü de

 
 • Böyük danışanda kiçik danışmaz
 • atalar sözləri və aforizmlərBöyük danışanı kiçik götürər
 • Böyük sözünə baxmayan baxımsız qalar
 • Böyük tökəni kiçik yığar
 • Böyüyün sözündən çıxmazlar
 • Qoca başqa, qocaman başqa
 • Qoca qurd kahasından çıxmaz
 • Qoca evin sütunudur
 • Qocaya hörmət elə, sən də qocalacaqsan
 • Qocanın biliyi, cavanın biləngi


 • Qız da oğlan da övladdır, hər ikisi bir-birindən şirin
 • Qız evlərdə tanınar, ipək dəzgahda
 • Qızım, sənə deyirəm, gəlinim, sən eşit!
 • Övlad ata-ananın ürəyidir
 • Övlad ya ataya oxşar, ya anaya
 • Ərkəsöyün böyüyən oğul avara olar
 • Yaxşı igid dayısına çəkər, xanım qız bibisinə
 • Kiçikdən xəta, böyükdən əta
 • Oğlum oğul olsun, kol dibi evim
 • Öz anasını sevməyən özgə anasını sevməz
 • Uşaq atadan yox, anadan yetim qalar
 • Uşaq atasını hamıdan güclü bilər
 • Uşağa uşaq deyiblər, böyüyə böyük
 • Uşaq evin yaraşığıdır
 • Uşaq gördüyün götürər, eşitdiyin deyər
 • Uşaqlıqda yalançı olana böyüyəndə inanmazlar
 • Uşaq sözün düzünü deyər

     Mənbə : meneviservetimiz.az/
Top