İmperator Kaliqula

İmperator Kaliqula

Roma imperatoru Kaliqula öz hakimiyyət dövrünə təqdirəlayiq şəkildə başlamışdı. Belə ki, rəhbərin təhqir edilməsi ilə bağlı təyin edilmiş ciddi əmrləri ləğv edir, keçmiş imperatorların borcunu ödəyir, vergiləri endirir. O hakimiyyətə sahib olduqdan cəmi 8 ay sonra xəstələnir. Ola bilsin, imperatorun düçar olduğu xəstəlik ensefalit idi ki, bu da beyində zədələnmələrə səbəb olmuşdu. Bundan sonra Kaliqulanın davranışları tamamilə dəyişir.

Belə ki, o bir neçə qohumunu intihar etməyə məcbur etmiş, bir neçəsinə yüksək vəzifə vermiş və bundan sonra Britaniyaya səfərə hazırlaşmağa başlamışdı.

Kaliqula öz atı Incitatus üçün mərmər “imarətgah” inşa etdirir və aydın məsələ idi ki, atın bu imarətə qətiyyən ehtiyacı yox idi. Bir dəfə isə Kaliqula mühafizəçilirə amfiteatrda şirlərlə döyüşə tamaşa edən tamaşaçıların 5 ilk cərgəsini meydana atmalarını əmr edir. Bütün bu insanlar həlak olur, çünki meydana əlavə şirlər buraxılmışdı.

Kaliqula insanlara işgəncə verir və bundan böyük zövq alırdı. Son nəticədə isə bir neçə uğursuz cəhdlərdən sonra Kaliqula qətlə yetirilir.
Top