Qısayol düymələr

Qısayol düymələr

Microsoft Word (Wordpad) proqramında funksional qısayol düymələri

 • CTRL+A – Bütün yazıları qeyd etmək
 • CTRL+B – Qeyd olunmuş yazını qalınlaşdırır
 • CTRL+C - Surətin çıxarılması
 • CTRL+D – Font altmenyusunu açır
 • CTRL+E – Yazını səhifənin mərkəzinə çekir
 • CTRL+F – Sənəddə lazım olan söz və ya simvolun axtarılması
 • CTRL+G – Sənəddə keçid
 • CTRL+H – Sənəddə lazım olan söz və ya simvolun axtarılması və əvəz olunması
 • CTRL+I – Qeyd olunmuş yazını maili edir
 • CTRL+J – Qeyd olunmuş yazını enə görə düzür
 • CTRL+L – Yazını səhifənin sol təfəfinə çekir
 • CTRL+N – Yeni sənədin yaradılması
 • CTRL+O – Yaranmış sənədlərin açılması
 • CTRL+P – Sənədi çap etmək
 • CTRL+R – Yazını səhifənin sağ təfəfinə çekir
 • CTRL+S – Yaranmış sənədi yaddaşa vermək
 • CTRL+U – Qeyd olunmuş yazının altından xətt çekir
 • CTRL+V – Yerləşdirmək
 • CTRL+W – Səhifəni bağlamaq
 • CTRL+X – Kəsmək
 • CTRL+Y – Ləğvin təkrarı
 • CTRL+Z – Son görülən işin ləğvi
 • SHİFT+F3 – Böyük və kiçik hərflərlə yazılış
 • F12 - Yaranmış sənədi yaddaşa vermək
 • ALT+F4 – Proqramdan çıxış
 • ALT+F(E,V,I,T) menyularla işləmək
 • CTRL+BACSPASE – kursordan əvvəl gələn sözu silir
 • CTRL+DELETE – Kursordan sonra gələn sözü silir
 • CTRL+HOME – Kursoru mətnin əvvəlinə yerləşdirir
 • CTRL+END – Kursoru mətnin sonuna yerləşdirir

NOTEPAD

 • Alt+F4 proqramdan çıxış
 • F3 - mətnin içərisində növbəti sözün, mətnin sətrinin, bir simvolunun axtarılması
 • Ctrl+G əmri sənədin konkret abzasına keçilməsi
 • F5 - saat və tarixi yapışdırmaq
 • F1- əmri seçsəniz dialoq pəncərəsində Notepad proqramına aid qovluqlar siyahısı açılacaqdır.

Paint Rəsm Redaktoru

 • Ctrl+T - əmri sahəni böyütmək üçün sol tərəfdə olan alətlər qutusunu pəncərədən götürür və bərpa edir
 • Ctrl+L - əmri pəncərənin aşağı hissəsində olan rənglər qutusunu götürür və bərpa edir
 • Ctrl+F -rəsmə tam baxmaq imkanı yaradır
 • Ctrl+R - əmri şəkli şaquli, üfüqi ox boyunca və 90, 180, 270 dərəcəli bucaqlar altında döndərir
 • Ctrl+W - əmri rəsmin meylliliyini dəyişdirmək üçün istifadə edilir
 • Ctrl+İ - əmri seçilmiş hissənin rəngini dəyişdirir
 • Ctrl+E - əmrilə rəsm sahəsinin parametrləri təyin edir
 • (Ctrl+Shift+N) - əmri rəsm sahəsini bütün çəkilmiş rəsmlərdən təmizləyir
 • TAB – irəli
 • SHİFT+TAB – geriyə
 • CTRL+ENTER – yeni səhifəyə keçid
 • CTRL+ESC – START menyusunu aktivləsdirilməsi
 • CTRL+F2 – Çapdan əvvəl baxış
 • CTRL+M – xətkəşin idarə edilməsi

 

Top