Qatır

Qatır

Molla Nəsrəddin bir gün qatıra minibmiş.  Molla Nəsrəddin lətifələri

Heyvan olduqca sürətli gedirmiş.

Molla da onu tuta bilmir, dayandıra bilmirmiş.

Bunu görən bir qonşusu soruşubmuş:

-Molla, deyib, belə tələsik-tələsik hara nə yana?

Molla güc bəla səslənib:

-Qatır haraya gedərsə o yana...
Top