Beyinləri idarə edən şəxs

Beyinləri idarə edən şəxs

Volf Messinq bütün dünyada şüurlara təsir edən və onları istədiyi kimi idarə edə bilən bir insan kimi məşhurdur. Müharibə zamanı Messinq həbsxanaya düşür və əgər bu qeyri-adi qabiliyyətə sahib olmasaydı hər şey onun üçün pis nəticələnəcəkdi. Lakin o həbsxana gözətçilərinin birbaşa olaraq şüurlarına təsir edir və təlqinlə qapını onlara açdıraraq onları içəri salır. Qaldığı hücrənin qapısını isə arxadan bağlayaraq azad olur.

Volf Messinqə öz imkanlarını inkişaf etdirməyə kömək edən şəxs berlinli psixiatr Abel olub. Küçədən tapılan uşağın ürək döyüntüləri yox idi. Bu səbəbdən də onu morqa yerləşdirirlər. Uşaq burada 3 gün qaldıqdan sonra bir tibb tələbəsi meyiti yarmaq üçün hazırladıqda onda ürək döyüntülərini aşkar edir. Abel heyrətdən donub qalmışdı. O Messinqə izah edirdi ki, onun orqanizmi öz gücünü saxlayaraq katalepsiyaya düşür.

Və Volf bunu istədiyi an edə bilərdi. Beləliklə Messinqin “səhnə” fəaliyyəti başlayır. O sirklərdə “meyit” rolunu oynayırdı. O böyük kütlə qarşısında öz ölümünü, sonradan isə dirilməsini nümayiş etdirirdi. Zamanla o başa düşür ki, başqa insanların fikirlərini eşitməyi bacarır. O öz çıxışları ilə Avropa və Cənubi Amerikanı gəzmişdi.

Stalin Messinqə etibar etməyə və onunla işləməyə başlamamışdan öncə onu sınamaq qərarına gəlir. Messinqə Dövlət bankına getmək və hər hansı bir sənəd olmadan iri həcmli bir məbləği əldə etməsi tapşırılır. Onu iki zabit də müşayiət edirdi. Volf öz cib dəftərçəsindən bir vərəq cırır və zabitlərə göstərir. Daha sonradan isə vərəqi kassirə verir. Kassir isə diqqətlə boş vərəqə baxır və ciddi şəkildə digər sənədlərin içərisinə qoyduqdan sonra Volf Messinqə 100 min rubl təqdim edir. Messinq zabitlərin yanına qayıdır və pulları onlara göstərir.

Lakin bu Stalini qane etmir. O Messinqə Kremldəki kabinetinə icazəsiz daxil olmağı tapşırır. Bununla yanaşı qapıdakı gözətçilərə ciddi şəkildə onu içəri buraxmamaq tapşırılır. Ekstrasens bu yeni tapşırığın öhdəsindən də asanlıqla gəlir. O tək içəri girməklə kifayətlənmir və içəri girdikdə Stalinə əli ilə salam da verir.

Messinq gənc olarkən Eynşteyn və Ziqmund Freyd ilə də görüşmüşdü. O öz bacarıqları ilə bu iki dahini də heytələndirmişdi.
Top