Qatil smoq

Qatil smoq


London sakinləri üçün ən dəhşətli duman 1952ci ilin dekabrında baş vermişdi. Dumanda mədənlərdən çıxan turş kömür hisi qarışmışdı. Hava bozarırdı, görüntü get-gedə pisləşirdi. Gözlənilmədən, yüzlərlə insan zəhərlənmişdi. Xəstəxanalar dolurdu, lakin qurbanları sayı bitmək bilmirdi. Ən qəribəsi isə o idi ki, həkimlər xəstələrə demək olar ki, heç nə ilə kömək edə bilmirdilər.

8 dekabrda dumanın qurbanı olan körpə uşaqlar, qocalar və nəfəs xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərin sayı dörd minə çatdı. Yüz mindən çox insan xəstələnmişdi. Son araşdırmalar göstərir ki, ümumi dünyasını dəyişənlərin sayı 12.000dən artıq idi.


Duman o qədər qatı idi ki, avtomobillər hərəkət edə bilmirdi, evlərindən çıxan insanlar geri dönə bilmirdilər. İnsanlar yalnız yaxın evlərdən tutaraq hərəkət edirdilər.

Havanın həddən artıq çirklənməsi qanun layihələrində böyük dəyişikliklərə, 1956cı ildə təmiz hava haqqında qanunun qəbul olunmasına səbəb oldu.


Zəhərli tüstülərin dumanla qarışığı mənasını verən “smoq” sözü isə təsvir olunan hadisələrdən 45 il öncə meydana gəlmişdi.
Top