Bilirsinizmi? kateqoriyası üzrə məqalələr

Övladınızın gözü hansı rəngdə olacaq?

Hamiləlik müddətində valideynləri maraqlandıran mövzulardan biri doğulacaq körpənin göz rəngidir. Əgər ailədə həm açıq, həm də tünd rəngli gözə sahib fərdlər varsa, bu maraq daha da artır. Bəs genetik quruluşa görə körpənin göz rəngini bilmək mümkündürmü?

Elm adamları bu barədə siyahı tərtib ediblər. Onlar genetikaya uyğun olaraq körpənin göz rənginin təxmin edilməsinin mümkün olduğunu bildiriblər.

Yaşıl – Qəhvəyi rəng
Ana və atanın gözləri yaşıl-qəhvəyidirsə, körpənin göz rəngi 50 faiz halda qəhvəyi, 37 faiz yaşıl, 12 faiz halda isə mavi ola bilər.
Davamı →

Qara magiya və ondan qorunmağın yolları

Qara magiya müxtəlif simvollardan, formulalardan müxtəlif əşyalardan istifadə etməklə başqasına ziyan vurmaqdır. Ağ magiya isə qara magiyanın təsirlərini zərərsizləşdirmək, açmaq üçün işlədilir.

Necə olur ki, qara magiya təsir göstərə bilir?
Qeyd etməliyəm ki, hər bir maddi varlıq müəyyən enerjinin daşıyıcısıdır. Bunlar insanın sağlamlığına uyğun olan və ya yad enerji də ola bilər. Qara magiyada istifadə olunan ünsürlər, əşyalar, o cümlədən qəbirsanlıq torpağı, ölü sümüyü, qıfıl, iynə, paslı mismar, nal və sair əşyalar güclü neqatif enerji yaratmaq üçün alətə çevrilə bilir. Ölü sümüyü ölünün enerjisini, neqativ enerjini daşıyır.
Davamı →

Yod, yoxsa zelyonka?

Hər bir evin aptek qutusunda bu iki vasitə mütləq tapılacaq. Hər ikisi antiseptik kimi istifadə olunur.

Görəsən, onlardan hansı daha effektlidir?
Bunu bilmək üçün məqaləmizi oxuyun. Zelyonka əslində antiseptik vasitə deyil, sintetik rəngləyicidir. Bu vasitəni XIX əsrdə İngiltərədən olan kimyaçı təsadüfən sintez edib. Yeni vasitə toxucuları çox maraqlandırıb (hamı bilir ki, zelyonkanı paltardan yumaq mümkün deyil!) və onlar vasitəni parçaların rənglənməsi üçün istifadə etməyə başlayıblar.

Zelyonkanın antiseptik xüsusiyyətləri də təsadüf nəticəsində aşkar olunub və bundan sonra zelyonka həmçini antiseptik kimi istifadə olunmağa başlayıb. Yeri gəlmişkən, zelyonkanın antiseptik xüsusiyyətləri çox da güclü deyil.
Davamı →

Amin | Kəlməbaz

“Amin” sözünün etimologiyası qədim Misir tanrısı Amonun adı ilə bağlıdır. Amon və yaxud Amen, Amoun, Ammen, Amoun kimi adı gedən tanrı günəş tanrısı sayılır. Həmçinin Misir tarixində ilk tanrı kimi qəbul edilir.

Bibliya və Qurandan az çox başı çıxanlar bilir ki, bu kitabların kökü gedib Misirə çıxır. Hətta Musa peyğəmbərin Misir fironu ilə söhbətlər və s.

Bundan əlavə bugün mövcud olan hər 3 ilahi dində Günəşin tanrılaşması ilə bağlı simvollar və dəlillərə kifayət qədər çox rast gəlinir. Əgər “Zeigeist” filminin birinci hissəsinə baxan olubsa, orada İsa peyğəmbəri necə Günəş simvolu kimi təqdim olunduğunu açıq aydın göstərilir.

Xristianların bibliyasında adı çəkilən “amin”lər İsa peyğəmbərlə bağlıdır. Halbuki Yəhudilərin Tövratında, özü də ilkin variant sayılan ibrani dilində olan kitabda (Tanax) isə Amin “yaradılışın başlanğıcı” və “hər şeyin şahidcisi” kimi təqdim olunur. “Tanrı Amin” sözü bir neçə yerdə işlədilir. Talmutda Amin sözü – “güvənilən tanrı” kimi qələmə verilir.
Davamı →

Molla | Kəlməbaz

“Molla” sözü ərəb dilindəki “mövla” kəlməsindən götürülüb. Mənası “ağa, başçı” deməkdir.

Adətən, dini məişət ayinlərini (dəfn mərasimi, kəbin, yas məclisi və s.) icra edən din xadimlərinə molla deyilir. Keçmişdə mollalar mədrəsədə şagirdlərə dini dərs keçdiklərinə görə, mədrəsələri də “mollaxana” adlandirırdılar.

Keçmişdə savadlı şəxslərə, şair və ədiblərə, nüfuzlu ruhanilərə “molla” ləqəbi ilə müraciət edilirdi. Məsələn: Molla Pənah Vaqif, Molla Vəli Vidadi, Molla Sədra, Molla Cuma, Molla Nəsrəddin və s.

Tarix boyunca müxtəlif İslam cəmiyyətlərində eşidiləan molla sözü indiki vaxtda ən çox İranda istifadə edilməkdədir. İranda ərəb dilində oxuya bilən birinə molla deyilir. «Molla olmaq nə qədər asan, adam olmaq nə qədər çətindir» atalar sözü böyük ehtimalla bunu ifadə etmək üçün deyilmişdir.
Davamı →

Boykot | Kəlməbaz

1870-ci illərdən etibarən İrlandiyanın çöl hissələrində ərazilərində işləyən maraba kəndliləriylə İngilis torpaq ağaları – lordlar arasındakı başlayan gərginlik bu gün ‘İrlandiya Torpaq Döyüşləri’ adıyla tanınmaqdadır.

1880-ci il biçinin aşağı olması ucbatından İngilis torpaq ağası Lord Erne torpağında çalışan icarəçi marabalara, icarədən 10 faiz endirim etməyi təklif edir. Kirayənişinlər, yəni marabalar isə bu endirimi aşağı hesab edərək, 25 faiz endirim olmasını tələb edirlər. Bunun üçün etirazlara başlasalar da, lord Erne bunu qəbul etmir. Torpaq ağası Lord Erne’nin icarəçilərlə əlaqələrini quran və kirayə pulunu yığmaqla vəzifəli adam isə Charles Boycott adında köhnə bir İngilis kapitanı idi.
Davamı →

Ağız qoxusunun yaranma səbəbləri

Bir çox insanda ağız qoxusu ciddi problemə çevrilir. Bu onlarda cəmiyyət arasında diskamfort hissi yaşamağa səbəb olur. Problemin isə ortaya çıxma səbəbləri müxtəlifdir. Bəzən bu, sadəcə ağız gigiyenasına düzgün qulluq etməməkdən, bəzən isə hansısa xəstəliklərin göstəricisi kimi ortaya çıxır. 

Kifayət qədər ağıza qulluq edilmədikdə, ağız içində yaranan infeksiyalar, siqaret və alkoqol istifadəsi başlıca səbəblərdəndir. Həmçinin ağız quruluğu, diş və diş əti problemləri, nəfəs yolu infeksiyaları, diabet, böyrək, qaraciyər və ağciyər xəstəlikləri kimi sistemik xəstəliklər və reflüks kimi həzm sistemi xəstəlikləri də buna səbəb ola bilər.
Davamı →

Ac qarına qəhvə içmək olmaz

Əksəriyyət günə enerjili başlamaq üçün qəhvə içməyin yaxşı fikir olduğuna inanır. Lakin oyanan kimi, xüsusilə də ac qarına qəhvə içmək düzgün deyil.

Mədədə olan hidroxlorid turşunun səviyyəsi normal miqdarda olanda vücudumuz qidaları asan həzm edə bilir. Mədə boş olan vaxt həmin turşu fəaliyyətdə olduğuna görə, bu, qarın ağrılarına səbəb olur.

Ac qarına qəhvə içəndə isə vücud daha çox turşu ifraz etdiyi üçün problem artmağa başlayır. Eyni zamanda səhər ac qarına günə başlayanda beyin serotoninin düzgün işləmə qabiliyyəti azalır və belə hal depressiyaya səbəb ola bilir.
Davamı →

Əllər niyə tərləyir?

Bu pozulma lokal hiperhidroz (bədənin hər hansı hissəsinin — əllər, ayaqlar — həddindən artıq tərləməsi) adlandırılır.

Bunun 2 əsas səbəbi var:
— belə hiperhidroz hər hansı digər xəstəliyin simptomu kimi meydana çıxır

— irsiyyətlə bağlı olan essensial hiperhidroz.

Essensial hiperhidroz xəstəlik sayılmır. Əllərinizin içi tez-tez tərləyir, nəm olursa, bunun səbəbini araşdırmaq lazımdır.
Davamı →

Cəhənnəm | Kəlməbaz

Gehenna və yaxud Gehinnom vadisi İsraildə, Qüdsdə yerləşən vadilərdən biri. Əhti-Cədiddə aramey dilində Gehenna kimi gedir. Yəhudilərin “Ge Hennom” sözünə ekvivalentdir. Bu söz tərcümədə Hinnomlar vadisi kimi ifadə olunur. Qədim ivrit dilində Hinnom qardaşlarının yaşadığı ərazi kimi qeyd olunur. Yəhudi Bibliyasında Baal, Caanit, Molox tanrıları həmin ərazidə öz uşaqlarını odda yandırmaqla qurban verib.

Yəhudilikdə, Xristianlıqda və İslamda Cəhənnəm şər məkanı kimi qeyd edilir. Əhti-Ətiqdə “Gai Ben-Hinnom” kimi gedən bu söz “Hinnom uşaqlarının vadisi” kimi tərcümə olunur. Həmçinin Talmutda Gehinnam, Gehinnom kimi qeyd edilib.

Bibliyanin bir versiyasında dəfələrlə “Hinnom vadisi”, “Hinnom oğullarının vadisi” işlədilib. Yəhudilərin Bibliyasında “uşaqlarınızın oddan keçdiyi yer” kimi də qeyd olunur. Markın Bibliyasında Gehenna “meyidləri qurd basan” yer kimi qələmə verilir. Qədim yəhudi yazılarına görə vaxtilə həmin ərazi romalılara tabe olmayanların, məhkumların, günahkarlara işgəncə verilən, diri-diri yandırılan yer kimi tanınıb.
Davamı →
Top