Psixologiya kateqoriyası üzrə məqalələr

İnsanların həyatında “bəxt” in rolu

Bu məqalə ilk dəfə olaraq Richard Wiseman tərəfindən Skeptical Inquirer jurnalının 2003-cü ilin may və iyun buraxılışında dərc edilmişdir. On il davam edən araşdırma nəticəsində məlum oldu ki, insan pis və ya yaxşı “bəxtini” özü formalaşdırır.
Keçirilmiş tədqiqat, həmçinin, insanların qarşılaşdıqları uğurlu anların sayını artırmaq mümkün olduğunu göstərir.
Barnett Helzberg (kiçik) bəxti gətirən insanlardan biri olub. 1994-cü ildə o, illik gəliri təxminən 300 milyon dollar olan zərgərlik mağazalar şəbəkəsini yaratmışdır. Bir gün Nyu-Yorkdakı Plaza otelinin yanından keçəndə Barnett Helzberg bir qadının səsini eşitdi: “Cənab Buffet!”.
Davamı →

Yalanın gətirdiyi ictimai ziyanlar

Yalanın ziyanları müxtəlif olur, o cümlədən yalan, ictimai ziyanlar vura bilir. Yalanın vurduğu ictimai ziyanlarla tanış olaq:
1. Rüsvayçılıq. Yalanın vurduğu ən böyük ziyan – rüsvayçılıqdır və yalançı insan, cəmiyyətdə etdiyi bu əməlinə görə bir neçə və ya çox sayda insanın gözündən düşər və rüsvay olar. Yalançı insan hər nə qədər məharətli olsa və yalanını gizlətsə də, gec və ya tez bu yalan aşkar olacaq və sahibini xar edəcəkdir.
Davamı →

İşlərimizi niyə çatdırmırıq?

Beyin, istirahət və yaxşı fəaliyyət – bunların bir-birinə nə kimi təsiri var?
Az istirahət, hər şeyi çatdırmaq, inkişaf etmək, karyera qurmaq və başqalarından daha uğursuz olmamaq sərbəst işçinin söhbət və forumlarında əsas gündəmdə olan məsələlərdir.
Bu inanclarla biz  istirahət etmədən və məzuniyyətlərsiz yüksək bir məqsəd uğrunda beynizmizlə birgə işə başlayırıq – ətrafdakıların rəğbətini qazanmaq və uğurlu bir azad işçi haqqında stereotiplərə uyğun gəlmək.
Bir-iki ildən sonra xoşbəxt bir insanın mənzərəsi ilə onun güzgüdəki əksi arasında uyğunsuzluq nəzərimizə çarpacaq. O, xoşbəxt və uğurludur, biz isə hələ də o qədər də yox.
Davamı →

Təfəkkür və onun pozğunluqları

Nə vaxtsa qədim insan daşı daşa sürtməklə tamamilə təsadüf nəticəsində od əldə etmişdir.Sonrakı həyatında o bu vərdişdən istifadə edərək od almaqda davam etmişdir. Bütün bu proses təfəkkür adlanır.Təfəkkür ətraf predmetlərin və hadisələrin insan beynində bir-biri ilə əlaqəli şəkildə inikasıdır.Təfəkkür prosesində üç əməliyyatdan istifadə olunur: analiz, sintez, müqayisə. Təfəkkür özü konkret və mücərrəd olur. İnsan həm konkret, həm də mücərrəd təfəkkürə malik olmalıdır.
Davamı →

İnsan psixologiyasına dair kitablar

İnsan psixologiyasına dair kitablar, ruhu əzab edən suallara cavab tapmaq istəyən hər kəsə, şəxsi motivlərinizi və ətrafdakıların motivlərini təhlil etməyə məcbur edəcəkdir. Bundan əlavə, onlar hər hansı münaqişə vəziyyətinin mənşəyinin səbəblərini aydın şəkildə öyrənməyə öyrədəcəklər və bununla da həyatınızın keyfiyyətini artırırlar.
İnsan davranışının psixologiyası haqqında kitablar
«Psixoloji vampirizm. Mübahisələrə dair təlimat », M.Litvak. Ailənin dairəsində və iş yerində harmonik münasibətlərin qurulmasını necə öyrənmək istəyirsiniz? Bu kitab, cinayətkarların sərt ifadələrinə uymamaq və hər hansı bir mürəkkəbliyin ən az mənəvi itkiləri ilə çıxmaması üçün öyrədir. Üstəlik, əsl dostluq, səmimi sevgi, məhsuldar iş sirlərini öyrənəcəksiniz.
Davamı →

İnsanların nifrəti

Nifrət, tamamilə təbii bir fenomen olaraq, həm ətrafdakılara, həm də insana və özünə hər kəsə baş verə bilər. Və tez-tez onun həyatını, nailiyyətlərini, bütövlükdə şəxsiyyətini nə qədər razı etdiyinə görə özünü göstərir.
Qeyd etmək vacibdir ki, hər birimiz bu hissdən istifadə edə bilərik, ancaq qəribədir. Hər şey ortaya çıxan nifrəti necə bacarıqla idarə etdiyindən asılıdır. Bu və bir çox digər mövzular haqqında aşağıda danışacağıq.
Nifrət edənlərin səbəbləri
Davamı →

Uşaqlar arasında rəqabəti bəzən valideynlər yaradır

Ailədə böyüklərin, əsasən də valideynlərin münasibətləri uşaqların xarakterlərinin və dünyagörüşlərinin formalaşmasında  əsas yerlərdən birini tutur. Ailə daxili psixoloji mühit – uşağa təsir edən əsas emosional faktordur. Bu mühit uşağın ətraf aləmdə mövqeyini, onun müsbət və mənfi xüsusiyyətlərini müəyyən edir. Uşaqlar ailə daxili münasibətlərini ən çox öz çəkdikləri və ya gördükləri şəkillərdə və oyunlarında təzahür etdirirlər”.Bu fikirləri uşaq psixiatrı Vəfa Şirinova bildirib.            
 
Davamı →

Münasibəti necə qururuq?

Ünsiyyət insanlar arasında qarşılıqlı münasibətlərin olmasını nəzərdə tutur. İnsanlararası münasibətlər ünsiyyət prosesində yaranmaqla yanaşı, məhz bu prosesdə də formalaşır.
Psixoloqlar qarşılıqlı münasibətləri formal və qeyri-formal olmaqla 2 yerə bölürlər.
Formal ünsiyyət müəyyən rəsmi qaydalarla məhdudlaşır. «Müəllim-müəllim», «direktor-müəllim», «baş həkim-tibb bacısı», "şöbə müdiri-elmi işçi" və s. arasındakı münasibətlər formal xarakter daşıyır. Qeyri-formal münasibətlər rəsmi qaydalarla məhdudlaşmır. Bu cür münasibətlər dostlar, yoldaşlar, qohumlar, valideynlər və b. arasındakı münasibətlərdir. Lakin bununla belə, istənilən müəssisədə formal münasibətlər qeyri-formal münasibətlərə də keçə bilər. Çox vaxt bu cür münasibətlər simpatiya üzərində qurulur.
Davamı →

Cizgi filmlərində gizlənmiş subliminal mesajlar

0-6 yaş mərhələsi uşaqların, həyatın da mühüm və özünəməxsus yerə malikdir. Erkən yaşdan etibarən uşaq bütün bilik və bacarıqlarını ailə üzvlərindən əldə edir. Bu uşağın həm fiziki, həm də mənəvi inkişafına təsir edir.
Müxtəlif hazırlıq səviyyəsi olan uşaqlar vericilərdən alınan məlumatları öyrənməyə başlayır. Uşaq səhv, yaxşı, pis arasındakı fərqi görmür. Uşaq dünyaya ünsiyyət etməyə hazır olan bir şəkildə gəlir və rast gəldiyi hər kəsi təqlid edir, yamsılayır. Erkən yaşlarda öyrəndikləri, gördükləri gələcəyində şəxsiyyətində öz əksini tapır. Uşağın sosial, mənəvi, əxlaqi və ruhi sağlamlığında ailə ilə keçirtdiyi zamanla bərabər, televiziyada və ya komputerdə izlədikləri cizgi filmləri də özünə məxsus yerə malikdir. Uşağın məktəbdən kənar həyatı, ictimai mühit və ən təsirli Kütləvi informasiya vasitələri həmişə onlara təlimat verir və öyrədir. Kütləvi informasiya vasitələrini (media) televiziya, radio, kitablar, jurnallar, qəzetlər, filmlər, video oyunlar əhatə edir.
Davamı →

Doğuşdan sonra qadınlar niyə depressiyaya düşür?

Doğuşdan sonra yaranan yorğunluq və gücsüzlük gənc ananın psixoloji vəziyyətinə mənfi təsir göstərə bilər.
Doğuşdan sonra yaranan depressiya da bütün dünya üzrə milyonlarla qadını maraqlandıran problemlərdən biridir.
Məlum olub ki, yaranan bu vəziyyətin səbəbi qəfil baş verən hormonal dəyişiklik, doğum səbəbindən yaranan stress, körpənin qayğısına qalma həyəcanı və s. olur. Bu depressiya əsasən öz yüksək həddinə doğuşun 4-cü günü çatır və 14-15-ci günlərə qədər həmin səviyyədə qalır.
Davamı →
Top