Məqalələr aşağıdakı kateqoriyalara görə qruplaşdırılıb

Namaz, dua, zikr

Namaz,dini dualar,zikrlər,İslam ritualları cadu, gözdəymə,islam okkultizmi

Görkəmli fiziklər

Məşhur fiziklərin həyatı, elmi kəşfləri Nyuton,Volta,Plank,Eynşteyn,Faradey,Hüygens kimi fiziklər haqda maraqlı məlumatlar.

Sinir sistemi

sinir sistemi,ali sinir sistemi,əsəb cəstəlikləri

Coğrafiya tarixi

coğrafiya tarixi,coğraflar,səyyahlar,coğrafiyanın inkişaf tarixi. Tapdıq Həsənov və Əbdürrəhim Hacızadənin müəllifi olduğu Coğrafiya tarixi...

Müasir dövrün tarixi

Birinci dünya müharibəsindən sonra dünyanın siyasi mənzərəsi və ən son dövrün tarixi.

adət-ənənələr

Adət-ənənələr. Xalqımızın yas,toy,elçilik,qonaqlıq ənənələri

Sən demə

Şişirdilmiş faktların aşkara çıxarılması :)

Fizika

Fizika elmi və fizikanın qnaunlar. Müxtəlif fiziki kəmiyyətlər və fizika anlayışları.

Xarici ölkələrin maliyyə-kredit sistemi

Xarici ölkələrin maliyyə,pul və kredit sistemi,xarici ölkələrin Mərkəzi bankı,büdcə sistemi ABŞ,Avropa İttifaqı,Yaponiya iqtisadiyyatı.Beynəlxalq...

İntellekt və təhsil

Ağıllı olmaq üçün insana yüksək intellekt və yaxşı təhsil lazımdır.Allaha şükür,o da bizdə var.
Top