orta əsrlər tarixi kateqoriyası üzrə məqalələr

Fransanın Avropanın Orta Əsr sivilizasiyasında yeri. XI-XV əsrlər

 1. Feodal münasibətlərinin təşəkkülü xüsusiyyətləri
 2. XI – XIII əsrlərdə şəhərlər
 3. Fransız kəndi
 4. XI – XII əsrlərdə siyasi pərakəndəlik
 5. Kral domeninin artması
 6. Albiqoy müharibələri
 7. XIII əsrdə dövlət idarəçiliyi
 8. Франса ХIV-ХV əsrlərdə

 

Davamı →

Avropa sivilizasiyası və Xaç yürüşləri

 1. Xaç yürüşlərinin şərtləri və xarakteri. Klermon yığıncağı
 2. İlk xaç yürüşləri. Şərqdə xaçlı dövlətləri
 3. Dördüncü xaç yürüşü
 4. XIII əsrin xaç yürüşləri
 5. Xaç yürüşlərinin nəticələri
Davamı →

Orta əsr Qərbi Avropa sivilizasiyasinda şəhərlərin yeri

 1. Erkən orta əsrlər dövründə natural təsərrüfatın hökmranlığı
 2. Məhsuldar qüvvələrin inkişafı. Sənətin kənd təsərrüfatından ayrılması
 3. Şəhərin kənddən ayrılması.
 4. Şəhərlər — sənət və ticarət mərkəzləri kimi
 5. Feodalizmdə sadə əmtəə təsərrüfatı
 6. Orta əsr şəhərlərinin əhalisi və xarici görünüşü
 7. Sexlər
 8. Qərbi Avropada təcarət və kredit işinin inkişafı

 

Davamı →

Qərbi Avropa sivilizasiyası Erkən Orta Əsrlərin sonunda

 1. Fransa IX – XI əsrlərdə
 2. İtaliya VIII – X əsrdə
 3. Almaniya IX – XI əsrin əvvəllərində
 4. Şimali Avropa IX- XI əsrlərdə
 5. İngiltərə XI əsrin ortalarınadək
 6. İspaniya VIII – XI əsrin ortalarında

 1. Fransa IX – XI əsrlərdə

Fransız dövlətinin əsasını 843-cü il Verden müqaviləsi qoymuşdur. 855-ci ildə Lotarın ölümündən sonra onun krallığı parçalanır: onun böyük oğlu Ludovik imperator titulunu saxlayır və İtaliya krallığını özünə götürür. Ortancıl oğul Karla Cənub – Şərqi Qalliya ərazisi keçir və bu torpaqlar Provans krallığını (Burqundiya) təşkil edir; kiçik oğul Lotar isə Lotaringiyaya sahib olur. Keçmiş Frank dövlətinin ərazisi Böyük Karlın varislərinin ümumi vərəsəsi sayılmağa davam edirdi və bu varislərin hər hansı birinin vəfatı ilə sərhədlər yenidən bölünürdü. Qərbi Frank krallığı isə VIII əsrin sonunadək Berden müqaviləsi ilə müəyyən olunmuş sərhədlərdə (Şelda, Maas və Rona çaylarından qərbə) qaldı və sonralar Fransa adlanmağa başladı. Fransa krallığı etnik baxımdan mürəkkəb bir qururm idi. Ölkənin cənub – qərb ucqarında – Qaskonda Basklar, şimali – qərb ucqarında – Bremenda keltlər, şimalda – Flandriyada germandilli Flamondlar yaşayırdılar. X əsrin əvvəllərində Senanın aşağı axarlarını normanlar ələ keçirir. Qalan ərazilər romandilli idi və əsasən iki xalq – şimali fransız (provansal) xalqı məskunlaşmışdır. Onların arasında şərti sərhəd Puatye – Luon xətti idi.

Davamı →

Bizans sivilizasiyası

Bizansın ictimai — iqtisadi inkişaf xüsusiyyətləri. Erkən orta əsrlərdə feodal münasibətlərinin meydana gəlməsi və inkişafının bir sıra problemləri Bizans və ya Şərqi Roma imperiyasının tarixi ilə sıx bağlıdır. Bizans müstəqil dövlət kimi 4-cü əsrdə meydana gəldi: 395-ci ildə Roma imperiyası iki hissəyə— Qərbi və Şərqi Roma imperiyasına parçalandı. Şərqi Roma imperiyası sonralar onun paytaxtı olan Konstantinopolun keçmiş adı ilə Bizans* və ya Vizantiya adlanmağa başladı. Bizans imperiyası Balkan yarımadası, Egey dənizi adaları, Kiçik Asiya və Mesopotamiyanı, habelə Cənubi Qafqaz ərazisinin bir hissəsini, Suriya, Fələstin və Misiri, bundan başqa Krımda, Qara dənizin Qafqaz sahillərində, Ərəbistanda və Şimali Afrikada bir sıra torpaqları əhatə edirdi. Bizans ərazisində olduqca müxtəlif xalqlar və tayfalar yaşayırdılar.
Davamı →

İspaniya 16-17 əsrin birinci yarısında

 1. İspaniya XVI əsrin əvvəllərində
 2. Kommuneros üsyanı
 3. XVI əsrdə İspaniyanın iqtisadi inkişaf xüsusiyyətləri
 4. İspaniya II Filippin dövründə
Davamı →

İsveçrə 16-17 əsrin birinci yarısında. Avropada Əksreformasiya və katolik kilsənin islahatı

 1. İsveçrə ittifaqı XVI əsrdə
 2. İsveçrədə Reformasiyanın ilkin şərtləri
 3. Ulrix Svinqli və onun təlimi
 4. Jan Kalvin və onun təlimi
 5. İsveçrədə Əksreformasiya
 6. Avropada Əksreformasiya və katolik kilsənin islahati
Davamı →

Almaniya 16-17 əsrin birinci yarısında

 1. Almaniya Reformasiya ərəfəsində.
 2. Alman humanistləri.
 3. Martin Lüter və onun təlimi.
 4. Reformasiyanın radikal mərhələsi.
 5. Kəndli müharibəsi.
 6. Reformasiyadan sonrakı Almaniya.
Davamı →

XV əsrin sonu – XVII əsrin birinci yarısında Qərbi Avropa ölkələrinin ümumi tarixi inkişaf istiqamətləri

 1. Dövrləşmə problemi
 2. Qərbi Avropa ölkələrinin iqtisadi inkişaf meylləri
 3. Mütləq monarxiya
 4. Avropa mədəniyyətinin əsas inkişaf istiqamətləri
Davamı →

Frank dövləti

 1. Qalliyanın franklar tərəfindən işğalı. Merovinqlər krallığı.
 2. Karolinq dövləti.
 3. Karolinq dövlətində feodal münasibətlərinin əsasının qoyulması.
Davamı →
Top